יום ה' 21.12

האנגר 11 ת"א

18:00

יום ה' 21.12

האנגר 11 ת"א

22:00

יום ו' 22.12

האנגר 11 ת"א

מופע צהריים 13:00

יום א' 24.12

תיאטרון ירושלים

21:00

יום ב' 25.12

אודיטוריום חיפה

21:00

יום ג' 26.12

האנגר 11 ת"א

18:00